Huisregels

Huisregels Forum Feminarum

Met het nieuwe jaar introduceren we ook de huisregels. Dit klinkt zwaarder dan het is, want eigenlijk is het niets anders dan het formeel maken van het beleid dat we voor het overgrote deel in praktijk al voeren.

De volledige huisregels staan hieronder. Het uitgangspunt bij de huisregels is simpel: we zijn vriendelijk en respectvol naar elkaar en doen samen ons best om het forum leuk te houden.
.

Tinder Cringe-topic

De enige duidelijke verandering heeft te maken met privacy: in verband met privacy(schending) hebben we het gedogen van dit topic heroverwogen en we hebben besloten dit topic op te heffen.

Huisregels in praktijk

Regels zijn bedoeld om op terug te vallen wanneer er dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Dat betekent dus ook dat we de regels gebruiken als uitgangspunt, en de regels altijd naar de situatie toepassen.
De moderators en admins nemen daarin de beslissing.

Huisregels en acceptatie

Zoals gezegd verwachten we niet dat jullie verrast zullen zijn door de regels, het is vooral het formeel beschrijven van de regels die in praktijk al worden gehanteerd. Dan heb je meteen ook een goede indicatie van hoe de regels worden toegepast. Lees ze wel even door, want met het verder gebruiken van het forum ga je akkoord met de regels.

Wil of kun je ze niet accepteren? Dan kun je de moderators vragen je account te sluiten en/of je posts te laten verwijderen.

Ten slotte

De huisregels zijn opgesteld op basis van input van een aantal leden hier. Het is helaas praktisch ondoenlijk om iedereen hierin te betrekken, dus we hebben er voor gekozen om dit in besloten kring te doen.
Veel wijzigingen zijn er verder niet, nu is het alleen netjes op schrift gesteld en voor iedereen te raadplegen.

Huisregels

Welkom

Het Forum Feminarum is opgezet om vrouwen online een gezellige, veilige en veelzijdige plek te bieden om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Om dit mogelijk te maken hanteren we de volgende regels:

Algemeen

 1. Om op dit forum actief te kunnen deelnemen heb je een account nodig. Zonder account kun je berichten lezen maar niet schrijven. Het aanmaken van een account is gratis. Met het aanmaken van een account en het actief zijn op het forum geef je aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze huisregels.
 2. Het forum mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De volgende berichten zijn niet toegestaan: commerciële berichten, oproepen van journalisten, programmamakers en (film-) productiebedrijven, aankondigingen van organisaties. Alleen voor forumleden die een eigen website of blog beheren is er de mogelijkheid om deze promoten in het blog-tip-topic.
 3. Berichten worden niet vooraf gemodereerd, gelezen of goedgekeurd door Forum Feminarum. Bijdragen geven dan ook alleen de mening van de gebruiker weer. Na plaatsing kunnen bijdragen worden beoordeeld door de forumbeheerders en getoetst aan de huisregels.
 4. Forum Feminarum is nooit aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of deelname aan het forum.
 5. Alle rechten van Forum Feminarum zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Forum Feminarum zelf.
 6. Bij alles wat je post op het forum geef je Forum Feminarum het recht om deze informatie verder te verwerken als onderdeel van de werking van het forum.

Gebruikersgegevens

 1. Om een account te registreren moet je je aanmelden met een werkend e-mailadres. Het e-mailadres wordt ook gebruikt voor resets van wachtwoorden en voor het sturen van alerts wanneer je privéberichten op het forum hebt ontvangen. Tijdelijke mailadressen zijn dan ook niet toegestaan. Zorg ervoor dat je gegevens up to date blijven.
 2. Het is niet toegestaan om maatregelen te nemen om het eigen ip-adres te verhullen, zoals het gebruik van zogeheten proxy services en anonymisers.
 3. Gebruik geen privégegevens of aanstootgevende termen als gebruikersnaam. Gebruikersnamen die verwarring kunnen scheppen, bijvoorbeeld doordat ze suggereren verbonden te zijn aan het Forum Feminarum zelf, zijn ook niet toegestaan.
 4. Gebruik geen avatar die ongepaste of kwetsende beelden of tekst bevat.
 5. Je mag onder één gebruikersnaam actief zijn op het forum. Het is altijd mogelijk om je gebruikersnaam te wijzigen of om het ene account af te sluiten en een ander te openen. Bij onduidelijkheid omtrent accountaanvragen zal de forumleiding contact opnemen met de aanvrager. Blijft een bevredigende reactie uit, zal een nieuwe aanvraag niet worden geactiveerd.
 6. Over eventuele eerdere accounts van leden wordt geen informatie verstrekt aan derden. Zogenaamd ‘trollhunten’, speculeren over de identiteit van leden, is niet toegestaan.

Omgangsregels

Ga altijd respectvol om met andere forumleden; deel je mening, verschil van mening, discussieer op het scherpst van de snede, maar sta ook open voor de mening van een ander en laat je medeforummers in hun waarde. Ongewenst gedrag als racisme, discriminatie, persoonlijke aanvallen, schelden, provoceren en dergelijke wordt niet getolereerd.

Zie je toch een storend bericht? Ga dan liever niet uitgebreid in discussie, maar rapporteer het aan de moderators via de meldfunctie onder het bericht. Zij beoordelen de post dan zo snel mogelijk om waar van toepassing actie te ondernemen.

Wanneer een post meerdere malen gemeld is, kan deze door het forum automatisch worden verborgen. Het is dan aan de moderators en admins om een definitief besluit te nemen.

Inhoudelijk

Als je een nieuw topic maakt:

 • kijk of er niet al zo’n topic bestaat, en of je verhaal of vraag niet past in een topic met een bepaald thema
 • kies de juiste categorie: er is veel meer dan Centraal Station!
 • geef je topic een duidelijke titel

Omwille van de overzichtelijkheid kunnen de moderators besluiten om topics te splitsen, samen te voegen of te sluiten. Wanneer een moderator een discussie heeft gesloten of heeft verwijderd, is het niet toegestaan om diezelfde discussie opnieuw te starten.

Probeer zoveel mogelijk on-topic te blijven, ook uit respect voor de topicstarter.

Schrijf berichten niet alleen in hoofdletters en voorkom een overdaad aan smileys en leestekens. Hiermee wordt je bericht beter leesbaar.

Crossposten (hetzelfde bericht in meerdere topics plaatsen) is niet toegestaan.

Heb je een technisch probleem met het forum? Meld dit dan op de juiste plek: Forum: meld problemen hier

Geef daarbij door:

 • welke apparatuur je gebruikt (laptop/pc/mobiel, merk en model als je het weet), welke browser
 • de foutmelding, als je er een krijgt, anders een zo duidelijk mogelijke omschrijving
 • wat je al geprobeerd hebt (browser/apparaat herstart, andere browser etc.)
 • een screenshot

Dialogen, discussies en andere woordwisselingen tussen twee personen, behoren privé te worden gevoerd. Gebruik hiervoor de berichtenfunctie in het forum.

Het forum is bedoeld voor discussies en gesprekken met elkaar. Het is niet bedoeld als (publiek) dagboek.

Hou er rekening mee, dat dit forum voor het grootste gedeelte openbaar is. Bovendien wordt de inhoud van het forum, op de besloten topics na, door zoekmachines geïndexeerd. Het is belangrijk om bewust om te gaan met wat je op het internet achterlaat.
Voor het uitwisselen van persoonlijkere gegevens raden we aan privéberichten te gebruiken; hier kun je indien nodig zonder tussenkomst van moderators tot dertig leden aan koppelen.

Het is niet toegestaan om herkenbare foto’s, persoonlijke gegevens, correspondentie of ander niet voor derden bestemd materiaal van anderen te posten zonder hun expliciete toestemming. Berichten waarin dit toch gebeurt kunnen zonder vooraankondiging worden verwijderd.

Verwijzingen naar illegale software, illegale handelingen, pornografische sites of andere zaken waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen dat deze niet door de beugel kunnen, zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd.

Aanzetten tot onverantwoord gedrag is niet toegestaan. Ook links naar websites waar onverantwoord gedrag wordt gestimuleerd zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd.

Ervaringsdeskundigheid is zeer waardevol, maar kent grenzen. In sommige situaties is een forum niet de aangewezen plek om hulp te krijgen maar is het nodig om professionele hulp in te schakelen. Merk je bijvoorbeeld dat je rondloopt met gedachten over zelfbeschadiging (in de breedste zin van het woord) of zelfmoord, neem dan contact op met professionals. Je huisarts is dan een goede eerste stap. Als online omgeving die gespecialiseerd is in eetstoornissen bijvoorbeeld kunnen we daarnaast www.proud2bme.nl aanraden.
Het is op Forum Feminarum niet toegestaan om in detail te treden over deze zaken, gezien het effect dat het kan hebben op mensen en de onrust die het kan veroorzaken. Berichten die vermoedelijk dergelijke onrust veroorzaken kunnen worden aangepast of verwijderd. Daarnaast is het, vanwege de ‘triggerende’ werking, op het hele forum niet toegestaan om lichaamsgewichten te noemen, met of zonder lengte.

Moderatie en maatregelen

De moderators en admins zijn verantwoordelijk voor het toezien op de naleving. De beslissingen van de moderators en admins zijn definitief.

Het niet beantwoorden van vragen of opvolgen van verzoeken van de forumleiding wordt als provocatie beschouwd en kan leiden tot maatregelen.

Schorsingen en berispingen worden alleen met de betrokkenen zelf besproken, niet met derden.

Overtreden van de regels zal in eerste instantie leiden tot een waarschuwing. Herhaling, grote overtredingen en zeer onwenselijk gedrag kunnen leiden tot een tijdelijke blokkade of definitieve verwijdering van het account.

Wanneer je verbannen bent van het forum is het niet toegestaan een nieuw account te openen, maar moet je wachten tot de ban is opgeheven.

Uitzonderingen

De forumleiding behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen leden te bestraffen en bijdragen aan te passen of te verwijderen, ook als deze niet expliciet de hierboven genoemde regels hebben geschonden.

15 likes

Jammer dat het Tinder Cringe-topic weggaat.

21 likes

Zo, jullie ook een gelukkig nieuwjaar! :stuck_out_tongue_winking_eye:

Wel een jaar zonder Tinder Cringe. :sob:

1 like

Echt jammer van tinder cringe! Ik ben het er ook niet mee eens dat er privacy werd geschonden, maar wel goed dat jullie hierover nadenken.

12 likes

image https://media1.tenor.com/images/5aaaf8a7f7edca2b929b78a7878e33b6/tenor.gif?itemid=11069726

1 like

Is er al een anonieme functie? Aangezien je geen nieuw account mag aanmaken om je problemen anoniemer te delen. Of is er vooruitzicht dat dit komt anders?

(oh verder trouwens logische regels hoor, vroeg me dit eigk meer af omdat het er in het begin vh forum over ging!)

7 likes

Duidelijk!

Alleen jammer dat het tinder-cringe topic is gesloten. Ik snap wel dat screenshots verbieden beter is maar verhalen kunnen toch gewoon gedeeld worden? Op die manier is het niet meer privacy-schendend dan andere topics.

11 likes

@moderators Mag ik vragen wat de specifieke regels rondom posten over psychisce problematiek zijn? Ik zie dat proud2bme genoemd wordt en dat ‘eetgestoorde’ berichten onrust kunnen veroorzaken. Mag het in het psychisch praattopic onder een duidelijke spoiler nog wel? Dan weet ik iets beter waar ik rekening mee moet houden met posten.

Ik denk dat de voorbeelden die jij noemt prima mogen, mits je zelf ook reageert op andermans berichten. Als je uitsluitend berichten over jezelf begint en nooit ingaat op de post van een ander is dat meer een dagboek, denk ik.

1 like

Ik hoor dit in de stem van Man Bijt Hond

28 likes

De ‘wat je even kwijt wilt’ topics zijn toch grotendeels gewoon een dagboek? Ik lees en post daar niet omdat het teveel is om bij te houden wat iedereen er neer zet en naar mijn idee plaats je daar niet je bericht als je er graag een reactie op wilt omdat er snel overheen gelezen kan worden door de enorme hoeveelheid berichten.

Trouwens in het goede voornemens topic worden veel lichaamsgewichten genoemd als doel… Lijkt me ook niet oké?

5 likes

doei

49 likes

Ik snap je niet?

1 like

nescio zal het wel snappen

Voor mij is het forum zowel een soort dagboek als plek voor discussie. Mensen posten hier juist zo veel omdat ze soms gewoon even iets kwijt moeten en daar is toch niks mis mee als dat in je juiste topics gebeurd?

Ik was eerder verbaasd dat linkjes naar pornografische websites niet mogen. In het sekstopic worden af en toe wat dingen gedeeld en dat lijkt me toch geen probleem?

2 likes

Ik las tinder cringe wel, maar ik dacht eigenlijk ook dat iedereen vrij net omging met privacy.
Namen en foto’s werden altijd afgedekt dacht ik.

11 likes

Er worden hier toch wel goede vragen gesteld waardoor het me ineens allemaal niet meer zo duidelijk is als eerst.
Ik wil jullie niet haasten hoor mods en snap als jullie er nog over moeten praten maar kunnen we hier misschien wel meer duidelijkheid over krijgen? Ben zelf vooral benieuwd naar het antwoord op @Madrid haar post.

3 likes

We zijn met zijn vieren dus dat is nog niet zo eenvoudig om direct met een antwoord te komen. We willen alles natuurlijk in goed overleg met elkaar doen. Zodra we elkaar gesproken hebben, komt er uiteraard een reactie waarin alle vragen meteen beantwoord worden.

1 like

Super! Nogmaals ik wil jullie niet haasten maar vroeg me af of het kwam.

1 like

Proxy’s/anonymisers zijn niet toegestaan, valt een VPN daar ook onder? Ik zit meestal op een VPN (start automatisch op met de pc) dus in het “buitenland” of op een ander IP-adres en vind het geen probleem hem uit te schakelen op het forum maar denk daar misschien niet altijd aan. Heeft dat consequenties & zo ja welke?

1 like